Ontwikkelen van vertrouwensvolle en duurzame relaties binnen families en organisaties

Over Eden

Eden Consult is een praktijk voor contextuele therapie voor families & familiezaken. De naam Eden is afgeleid van de Hof van Eden. Een plek waar het goed was, relaties geen conflicten, schaamte, pijn of schuld kenden en de schepping perfect functioneerde. In het ‘hier en nu’ streven we allemaal op onze eigen wijze naar balans in onze relaties, waar geven en ontvangen het kloppend hart is. Toch kennen velen van ons ook de andere kant, waar ons functioneren is geschaad en we te maken hebben met sociale -. relationele – en emotionele ingewikkeldheden. Eden Consult helpt je te onderzoeken hoe je tot vollere wasdom kunt komen en vertrouwensvolle relaties kunt opbouwen voor jezelf en met jouw omgeving, zodat jouw – en volgende generaties daar relationele winst mee boeken. Marie-Louise Horst-Donatz, ‘Family & Business’ therapist, helpt u graag te onderzoeken met welke acties u zelf beter kunt functioneren alsmede in relatie met de ander.

Wat is Contextuele Therapie?

Contextuele Therapie is een therapeutische benadering die problemen en levensvragen niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. De verbondenheid die er is met uw familie én andere belangrijke relaties vormen die ‘context’.

Binnen het contextueel gedachtegoed staat het ontwikkelen van vertrouwensvolle en duurzame relaties centraal. Relaties die zich typeren door wederzijdse betrokkenheid en recht doen aan elkaar. Hoor en wederhoor. Het richt zich op het je in vrijheid kunnen verbinden met de mensen die duurzaam bij je horen.

Marie-Louise helpt de cliënt middels zelf- & familie-onderzoek, via het genogram, uit te vinden hoe relaties ervoor staan: wat is de balans van geven en ontvangen, hoe rechtvaardig is de balans en daarmee hoe betrouwbaar zijn relaties binnen families. Veelal komt dit ook tot uiting in de werkcontext. Middels interventies en dialogisch werken wordt vervolgens gewerkt aan herstel en nieuw perspectief voor het heden en de toekomst.

"Onze passie is het bevorderen van persoonlijk herstel en vrijheid voor mensen in relatie met hun familie en / of zakelijke context."

Marie-Louise Horst-Donatz MA

‘Family & Business' therapist

Marie-Louise is ervan overtuigd dat ieder mens relationeel geschapen is en bedoeld om tot volle wasdom te komen. Hoe doe je dat? We gaan immers allemaal door diepe dalen en maken de ‘top of a mountain’ mee. Hoe we met kwesties, onze kwetsuren en situaties ‘dealen’ leren we veelal in onze families. Op grond van onze ervaringen gaan we wel of niet vertrouwensvolle relaties aan en durven we uit onze ‘cocon’ te stappen.
Marie-Louise is gepassioneerd voor diepgaand veranderen, zodat een mens tot volle bloei gaat komen. Wat maakt dat de één wel in actie komt en verantwoordelijkheid durft te nemen om te veranderen en de ander het op z’n beloop laat. Om die reden is zij op zoek gegaan naar een theorie over het bevorderen van diepgaande verandering binnen de relationele context. Deze heeft zij gevonden in het contextueel gedachtegoed van Prof. Iván Böszörményi – Nagy
Achtergrond Marie-Louise

Contextuele werkwijze

Eden Consult helpt de cliënt (en zijn/haar relationele context) zichzelf bewust te worden waar eventuele belemmeringen voor het ontwikkelen van een gezonde relatie hun oorsprong vinden. Deze bewustwording is vaak het vertrekpunt voor relationeel herstel.

In de ‘schatkist’ van de familie kun je jouw eigen unieke ‘ik’ vinden. Samen met de cliënt wordt deze schatkist nader onderzocht en de historische lijn aan feiten en gebeurtenissen in kaart gebracht. Wat betekenen de feiten, gebeurtenissen en effecten daarvan in relatie tot de ander? Deze ontdekkingen vormen de aanleiding tot gesprekken met belangrijke anderen om te ontdekken wat er door eenieder is gegeven en ontvangen ofwel waar schades en schatten liggen.

eden plaat knipsel
”Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn de zuurstof voor onze relaties." (Prof. I Boszormenyi-Nagy)

De mens die in een crisis verkeert, vertrouwt vaak niet meer op een gesprek, omdat de belangrijkste voorwaarde daartoe - het vertrouwen - voor hem teloor is gegaan.” (B.R. Krasner)

"Het contextueel gedachtegoed gaat ervan uit dat herstel in de ontmoeting met de ander mogelijk is."

Proces

Bij de start van elk traject wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt het beoogde leerdoel beschreven. Het vertrekpunt voor elk traject is het in kaart brengen van een familie-genogram (3 sessies). Deze wordt tijdens elk gesprek meegenomen en verder uitgewerkt. De duur van een traject is afhankelijk van het leerdoel. Elk leerdoel is namelijk uniek en heeft zijn eigen unieke context en proces.

Familieleden kunnen worden uitgenodigd om meer grip te krijgen op bepaalde situaties: hoe is er door een ieder zorg gegeven en ontvangen? De therapeut faciliteert hierbij het proces en is meerzijdig partijdig waardoor ieder wordt uitgenodigd te spreken, te luisteren, gehoord en gezien te worden. Dit geeft eenieder nieuwe inzichten in hetgeen er is gegeven, hoe ingewikkeld en pijnlijk sommige situaties ook waren. Door met elkaar hierover in gesprek te gaan, de andere kant te horen, ontstaat het wonderlijke proces van relationeel herstel, verbinding en autonomie.

Waarom een traject aangaan

Aanleiding voor een Eden Consult traject is doorgaans het verlangen van een persoon vrijheid en herstel in het eigen leven en functioneren te verkrijgen. Samen met de cliënt gaat Eden Consult op zoek naar de hefboom om dit proces te activeren. 

Aanleiding voor een Eden Consult traject

  • Samen als team / partners / gezin sterker worden…
  • Pijnlijke ervaringen uit het verleden verwerken.
  • Jouw relatie stagneert en hoe nu verder?
  • Moeizame ouder – kind relatie.
  • Omgang met conflicten, omgaan met autoriteit, gevoelens van depressiviteit, ‘burn-out’ etc.,
  • Je loopt vast in jouw professionele werkzaamheden.
  • Verliefd, verloofd, getrouwd, gescheiden, nieuwe relaties, het samengestelde gezin loopt vast….
  • Pijnlijke familiekwesties die om een oplossing schreeuwen. 
  • Leren omgaan met rouw.
  • Opvolgings-problematiek binnen familiebedrijven. 

Dit zijn een aantal voorbeelden van thema’s die voor mensen aanleiding vormen begeleiding te zoeken. 

Bij Eden Consult bent u aan het juiste adres om uw hulpvraag ‘in ’t licht’ te brengen en een pad in te slaan naar herstel en nieuw perspectief.

puzzle

Winst met Life Languages binnen contextueel werken

Wij werken al vele jaren met veel succes met Life Languages. In contextuele trajecten kan Life Languages worden ingezet, omdat deze tool op een heel directe wijze inzicht geeft in de uniciteit en behoefte van ieder mens. Het begrijpen van elkaar Life Languages is een tool om effectieve relaties te bewerkstelligen. 

Binnen persoonlijke – en professionele relaties is effectieve communicatie van groot belang. 

“Wat ik in mijn leven wil is mededogen, een stroom tussen mijzelf en de anderen, gebaseerd op wederzijds geven vanuit het hart.”
M. Rosenberg

Winst voor bedrijven door contextueel werken

Ook bedrijven bestaan indirect uit families en hebben te maken met gedragspatronen die bevorderend of belemmerend werken. Een contextuele ontwikkelaanpak kan van grote waarde zijn. Het bevordert de relationele cohesie en de dialogische communicatie, het nemen van gepaste verantwoordelijkheid en actie, waarmee leiderschap en medewerkers tot hun recht en tevredenheid kunnen komen.

Indien een combinatie van een organisatieontwikkeltraject met de contextuele werkwijze wordt beoogd zal een voorstel op maat worden opgesteld. Wilt u naast het organogram ook uw organisatie belichten vanuit uw genogram neem dan contact met ons op. 

Contact opnemen

Contact opnemen

Adresgegevens

Eden Consult

Noorddammerweg 6a

1187 CN Amstelveen